Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Přístupový systém >

Nastavení parametrů

Pokud chceme zobrazovat průchody Docházkovým systémem, musíme nejdříve v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace vybrat oddíl této aplikace.

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Docházkový systém nastavujeme způsob zobrazení.

Nastavíme Text v menu - text, který se má zobrazit v hlavním nabidce. Dále nastavíme, kdo a které průchody bude mít zobrazeny a zda se má přednastavit zobrazení i dnů bez přístupu.