Přijímací řízení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Přijímací řízení

Připravuje se.

 

Charakteristika

evidence uchazečů o studium

automatické rozdělení žáků do skupin pro konání přijímací zkoušky včetně určení času ústní zkoušky

obecná definice kritérií pro přijímání žáků

oddělené vyhodnocení pro různé obory studia

automatické vyhodnocení umístění na základě dosaženého počtu bodů

výstupní sestavy - pozvánky, výsledkové listiny, dopisy rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

zobrazení výsledku uchazeči ve Webové aplikaci

přenos přijatých žáků do modulu Evidence

 

 

Průběh přijímacího řízení

Založíme přijímací řízení pro jeden či více oborů.

Zadáme předměty, ze kterých budeme evidovat hodnocení ze ZŠ.

Nastavíme kritéria pro 1. kolo - mohou být stejná pro všechny obory, nebo pro každý jiná.

Vložíme uchazeče - využijeme QR kód na přihlášce.

Zadáme zkoušky a termíny zkoušek.

Rozdělíme uchazeče do skupin a zašleme pozvánku ke zkoušce.

Pokud konáme Jednotnou přijímací zkoušku, provedeme Export do IS CERTIS.

Po vykonaných zkouškách zadáme bodové hodnocení - u jednotlivých uchazečů nebo hromadně za kritérium.

Pokud konáme Jednotnou přijímací zkoušku, provedeme Import z IS CERTIS.

Provedeme vyhodnocení přijímacího řízení, zadáme datum zveřejnění výsledků.

Vytiskneme rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, zveřejníme výsledkové listiny včetně možnosti zobrazení výsledku uchazeči.

Evidujeme zápisové lístky.

Převedeme do Evidence přijaté uchazeče, kteří odevzdali zápisový lístek.

Uzavřeme kolo přijímacího řízení.

Pokud nedošlo k naplnění kapacity oboru, otevřeme další kolo.

 

 

Obsah

 

Aktuální přijímací řízení

 

 

Přehled uchazečů

 

Archiv

 

Skupiny

 

Tiskové sestavy

 

Nastavení