Převod do evidence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Aktuální přijímací řízení >

Převod do evidence

Připravuje se.

 

Pokud již všichni přijatí uchazeči odevzdali zápisový lístek, můžeme je převést do Evidence.

Uchazeče můžeme převést jednotlivě. Pro hromadný převod využijeme v nabídce Přijímací řízení, Aktuální přijímací řízení tlačítko v pravém horním rohu okna a zobrazíme nabídku dalších akcí přijímacího řízení a vybereme možnost Převod do evidence.

Před přenosem přijatých žáků do modulu Evidence je třeba vyplnit položku budoucí třída na záložce Závěr přijímacího řízení. Nové třídy je třeba zapsat ve Společném prostředí - Třídy. Položku budoucí třída pak vyplňujeme v závislosti na tom, kdy bude přenos uskutečněn. Bude-li přenos uskutečněn ještě před přechodem na nový školní rok v Evidenci (v červnu), bude položka vyplněna např. 0.A, 0.B apod. V opačném případě bude vyplněna 1.A, 1.B (přenos v září).

 

Zvolíme jeden nebo více oborů, ze kterých chceme uchazeče do Evidence převést.

Pomocí si můžeme zobrazit seznam přijatých uchazečů a seznam těch, kteří odevzdali zápisový lístek.

Zvolíme Kód zahájení vzdělávání nově přijatých žáků a použijeme tlačítko Převést uchazeče do Evidence.

Přenos do Evidence můžeme provést opakovaně. Pokud tedy dojde k nějaké změně v kartě uchazeče, můžeme již zapsané hodnoty v Evidenci přepsat aktuálními údaji.