Archiv

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení >

Archiv

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Archiv vidíme seznam přijímacích řízení z minulých let.

Vybrané přijímací řízení si můžeme prohlédnout , pomocí si zobrazíme informace o uchazečích.

Pokud ještě pro aktuální školní rok nemáme vytvořeno přijímací řízení, pomocí vytvoříme kopii zvoleného přijímacího řízení.

 

Přehled uchazečů za všechna vybraná přijímací řízení si zobrazíme pomocí tlačítka v pravém horním rohu.

Pomocí můžeme vytisknout sestavu Počty uchazečů dle školních let (SŠ, KON, VOŠ).