Skupiny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení >

Skupiny

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Skupiny můžeme definovat skupiny, rozdělit do nich zadané uchazeče a přiřadit jim termín zkoušky.

Klikem do záhlaví sloupce si seznam dle tohoto sloupce seřadíme, opětovným klikem měníme řazení na vzestupné a sestupné.

Omezit seznam na konkrétního uchazeče, obor,.. můžeme zápisem textu pro hlavičku sloupce. Způsob filtrování nastavíme klikem na symbol lupy .

Již vytvořenou skupinu můžeme upravit , smazat , zobrazit si uchazeče, kteří jsou zařazeni patří .

 

V prvém horním rohu jsou umístěna tlačítka pro práci se skupinami. Pomocí si můžeme zobrazit i případné archivované skupiny.

Kopii již vytvořené skupiny vytvoříme pomocí .

Novou skupinu založíme tlačítkem .

 

Zadáme Pořadí, Zkratku skupiny. Místnost vybereme z nadefinovaných místností školy, zadáme Název skupiny, předvyplněn je název místnosti. Pokud již máme pro obory nadefinované termíny, můžeme v položce Obor tento termín vybrat a tím se rovnou vyplní i Datum a čas zkoušky. Kapacita je předvyplněna dle kapacity zvolené místnosti. Položka Obsazenost se automaticky vyplňuje dle počtu uchazečů zařazených do skupiny. Skupinu uložíme pomocí .

 

Rozdělení uchazečů do skupin

Uchazeče můžeme ručně rozdělit do skupin v přehledu uchazečů na záložce Plán přijímacího řízení.

Pro automatické rozdělení máme v pravém horním rohu možnost Rozdělit uchazeče do skupin.

Vybereme Obory a Termín.

Zvolíme Způsob rozdělení:

Do plné skupiny  - nejprve je obsazena do plné kapacity první skupina, pak druhá, třetí,... Poslední skupina tedy nemusí být plně obsazena

Rovnoměrně do všech skupin  - první uchazeč je dán do první skupiny, druhý do druhé,... V tomto případě jsou tedy skupiny obsazeny rovnoměrně, nemusí být plné.

Řazení uchazečů vybereme ze seznamu a zvolíme, zda se mají seřadit Sestupně nebo Vzestupně.

Rozdělení do skupin probíhá tak, že se uchazeči seřadí dle definovaného kritéria a pak jsou rozděleni do skupin dle zvoleného způsobu rozdělení.

 

Pokud konáme ústní zkoušky, využijeme možnost Určit čas konání ústní zkoušky.

 

Datum a čas zkoušky budeme potom tisknout na pozvánce k přijímací zkoušce.