Doručené dokumenty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení >

Doručené dokumenty

Připravuje se

 

Celý proces začíná zaevidováním přihlášky do spisové služby a poté promítnutím tohoto dokumentu do systému Bakaláři, kde dojde k založení spisu pro konkrétního uchazeče.

 

 

Ze spisu následně vytváříme dokumenty, které posílá škola uchazeči/zákonným zástupcům uchazeče (např. informační dopis, pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky).

Při obdržení dalšího dokumentu od uchazeče/zákonného zástupce uchazeče, jej škola po zaevidování do spisové služby opět v systému Bakaláři uloží do spisu.

Spisová služba a systém Bakaláři jsou provázány a změny se promítají do obou systémů prostřednictvím obousměrné synchronizace.

Po ukončení práce se spisem v systému Bakaláři je spis postoupen do spisové služby, kde se dle zákona archivuje.

 

V nabídce Přijímací řízení, Doručené dokumenty po stisku tlačítka Načíst dokumenty načteme nové dokumenty, které byly ve spisové službě postoupeny do systému Bakaláři.

Po najetí na řádek s dokumentem, který požadujeme přiřadit k uchazeči, se zobrazí ikona pro editaci dokumentu a ikona pro provázání dokumentu s uchazečem.

 

 

 

Stiskem ikony zobrazíme našeptávač.

Započetím psaní jména, rodného čísla, spisové značky nebo oboru do našeptávače se začnou nabízet hodnoty splňující zadávaný filtr.

 

Stiskem tlačítka Potvrdit u uchazeče vytvoříme spis (pokud ho ještě nemá) a dokument do něj vložíme.

Pokud má uchazeč již přiřazený spis, poznáme to podle ikony složky.

 

Do spisové služby se propíše informace o vytvoření spisu a uchazeči, ke kterému je přiřazen.  

Pokud vybereme uchazeče, který spis již vytvořen má, dojde pouze k vložení dokumentu do tohoto spisu.

 

V nabídce Doručené dokumenty je po provázání s uchazečem zobrazeno jeho jméno a spisová značka, která se vrátí ze spisové služby.

 

 

 

Tlačítko Nový uchazeč zpřístupníme zatržítkem u dokumentu, který si přejeme spárovat s novým uchazečem a který ještě není zaevidován.

 

Dojde k otevření formuláře pro zadání nového uchazeče a po uložení k vytvoření nové karty uchazeče, k vytvoření spisu a vložení dokumentu do spisu.  

Do Spisové služby se synchronizuje informace o založení spisu a o vazbě na konkrétního uchazeče.

Spisová služba vrátí zpět systému Bakaláři informaci o spisové značce.

Zároveň na záložce Spis vidíme údaje o spisu a dokumentech, které jsou do spisu vloženy.

 

 

Ve Spisové službě je přiřazený uchazeč zobrazen u spisu v Dotčených subjektech.

Pokud klikneme na Dotčené subjekty, uvidíme osoby navázané na daný spis.