Hromadné odesílání zásilek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Přehled uchazečů >

Hromadné odesílání zásilek

Připravuje se

 

V nabídce Přijímací řízení, Přehled uchazečů pomocí ikony  zobrazíme nabídku Hromadných akcí a vybereme Hromadné odesílání zásilek.

Tato nabídka nám zpřístupní formulář, ze kterého lze hromadně generovat a odesílat zásilky k dokumentům.

 

Zásilky můžeme třídit dle oboru, dle textu a po zaškrtnutí posuvníku Pokročilé hledání také řadit a filtrovat nad jednotlivými sloupci.

Tlačítko Odeslat je přístupné až po zaškrtnutí výběru zásilek.

 

Najdeme tu zásilky, které jsou již uložené v systému Bakaláři, ale zatím nebyly odeslané. Po jejich odeslání do spisové služby z této nabídky zmizí.

 

Pomocí šipky před jménem uchazeče zobrazíme podrobnosti o zásilkách.

 

 

 

Tlačítkem Nové zásilky zobrazíme formulář pro vytvoření nových zásilek.

 

Poznámka: Zde můžeme vytvořit zásilku pouze k těm odchozím dokumentům, které ještě na kartě uchazeče žádnou zásilku nemají.

 

Pokud potřebujeme opětovně vytvořit zásilku k dokumentu, musíme jít do nabídky Přijímací řízení, Přehled uchazečů, záložka Spis  a tam vytvořit další zásilku.

 

V levé části můžeme filtrovat dokumenty, ke kterým má být vytvořena zásilka k odeslání podle uvedených parametrů.

V pravé části vybereme způsob odeslání a druh zásilky. Pokud zvolíme poštu, můžeme vybrat i doplňkové služby.

Můžeme si také zvolit, zda přiložíme přílohy, popřípadě jaké.

 

 

V pravé části následujícího formuláře se nám zobrazí všechny zásilky odpovídající filtru a tlačítkem Dokončit dojde k vytvoření zásilek a k jejich zařazení do přehledu zásilek k odeslání.

 

 

 

Každý řádek představuje jednu zásilku. K jednomu dokumentu může být vygenerováno více zásilek najednou, například pokud je jeden dokument odesílán více zákonným zástupcům.

Na každém řádku pomocí šipky zobrazíme detail zásilky, kde můžeme provádět úpravy dané zásilky.

 

Označením více záznamů (zásilek) se nám zpřístupní tlačítka pro hromadné akce Smazat a Odeslat.

 

Smazat můžeme pouze zásilku, která je neodeslaná, k dokumentu poté můžeme vytvořit novou zásilku.

Pokud jsme dokončili úpravy, můžeme zaškrtnout vybrané zásilky a Odeslat.

 

 

 

 

Tyto odeslané zásilky můžeme vidět ve spisové službě jako Zásilky k vypravení, kde s nimi dále pracujeme.