Hromadné postoupení spisů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Přehled uchazečů >

Hromadné postoupení spisů

Připravuje se

 

V nabídce Přijímací řízení, Přehled uchazečů pomocí ikony  zobrazíme nabídku Hromadných akcí a vybereme Hromadné postoupení spisů.

Tato nabídka nám umožní hromadné postoupení označených spisů do Spisové služby.

 

 

Spisy můžeme řadit a filtrovat dle potřeby prostřednictvím nad jednotlivými sloupci.

Rozkliknutím šipky vlevo na řádku se nám pod spisem zobrazí přehled dokumentů, které do spisu patří.

Nabídky pro postoupení spisů do spisové služby jsou přístupné pouze pokud je vybraný alespoň jeden spis.

 

Vrátit spis spisové službě - postupuje spisy do spisové služby, pro systém Bakaláři jsou následně tyto spisy zobrazeny pouze pro čtení.

Uzavřít spis a postoupit spisové službě - uzavírá spisy a postupuje je spisové službě. Pro systém Bakaláři jsou i tyto spisy zobrazeny pouze pro čtení.

Z nabídky si vybereme způsob vyřízení označených spisů a potvrdíme Ano.

 

 

Takto vypadá spis postoupený spisové službě, již ho nemůžeme měnit ani v režimu editace.