Práva pouze k editaci uchazečů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Nastavení >

Práva pouze k editaci uchazečů

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Nastavení, záložka Práva pouze k editaci uchazečů vybereme učitele, kteří budou moci pracovat s daty aktuálních uchazečů. Ostatní části modulu budou těmto uživatelům skryty. Učitele vybereme, přesuneme je do pravého panelu a použijeme tlačítko Potvrdit. Ředitel má právo editace vždy, proto se v seznamu nenabízí.