Práva k editaci

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Nastavení >

Práva k editaci

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Nastavení, záložka Práva editaci vybereme učitele, kteří budou moci pracovat se všemi daty v Přijímacím řízení. Tito uživatelé nebudou mít právo komunikace se spisovou službou. Toto je potřeba nastavit na další záložce. Učitele vybereme, přesuneme je do pravého panelu a použijeme tlačítko Potvrdit. Ředitel má právo editace vždy, proto se v seznamu nenabízí.