Spisová služba

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Spisová služba

Připravuje se

 

Poznámka:

V současné době je dostupné propojení se Spisovou službou GINIS SSD EDU od společnosti Gordic.

Po vybrání spisové služby v nastavení a jejím uložení již nelze spisovou službu měnit (protože jsou naplněny tabulky, např. číselníky), v tomto rozhraní nedoporučujeme si něco zkoušet "nanečisto"

Charakteristika

Celý proces začíná zaevidováním přihlášky do Spisové služby a poté promítnutím tohoto dokumentu do systému Bakaláři, kde dojde k založení spisu pro konkrétního uchazeče.

Ze spisu se následně vystavují dokumenty, které posílá škola uchazeči/zákonným zástupcům uchazeče (např. informační dopis, pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky...).

Při obdržení dalšího dokumentu od uchazeče/zákonného zástupce uchazeče, jej škola po zaevidování do Spisové služby opět v systému Bakaláři uloží do spisu.

Spisová služba a systém Bakaláři jsou provázány a změny se promítají do obou systémů prostřednictvím obousměrné synchronizace.

Po ukončení práce se spisem v systému Bakaláři je spis postoupen do Spisové služby, kde je dle zákona archivován.

 

Registrace přihlášky

Tok dokumentů a spisů začíná ve Spisové službě zaregistrováním přihlášky.

 

 

 

 

Po uložení může být tento dokument postoupen do systému Bakaláři.

Postoupení provedeme pomocí ikony v pravém horním rohu

 

Parametry pro Spisovou službu můžeme nastavit v Nastavení.