Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba >

Nastavení

Připravuje se

 

V nabídce Spisová služba, Nastavení si nastavíme obecné parametry, pomocí kterých budeme přistupovat ke spisové službě.

Definujeme si typy dokumentů a jednotlivá práva ke spisové službě, práva k obsluze spisové služby a práva k nastavení spisové služby

Tlačítkem Uložit ukládáme nastavení a spouštíme synchronizaci číselníků.

 

Obecné

Typy dokumentů

Práva ke spisové službě

Práva k nastavení spisové služby