Práva ke spisové službě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba > Nastavení >

Práva ke spisové službě

Připravuje se

 

Do kompletní nabídky Nastavení má přístup pouze uživatel s právy ředitelství. Ten má plné právo do všech nabídek, které se týkají spisové služby.

Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v pravém sloupci na záložce Práva ke spisové službě a mají přístup do modulu Přijímací řízení, uvidí záložku Spis pouze v režimu prohlížení.

Kdo není zde v pravém sloupci, vůbec neuvidí nabídku Spisová služba ani nabídku Doručené dokumenty v modulu Přijímací řízení.

 

Pohled z hlediska uživatele, který má přístup do modulu Přijímací řízení, ale nemá přístup do modulu Spisová služba