Práva k nastavení spisové služby

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba > Nastavení >

Práva k nastavení spisové služby

Připravuje se

 

V nabídce Práva k nastavení spisové služby zvolíme uživatele, kterým bude umožněno editovat nastavení v záložkách Obecné a Typy dokumentů.

Uživatelé, kteří nejsou uvedeni v pravém sloupci, vůbec neuvidí záložky Práva k nastavení spisové služby ani Práva ke spisové službě.

 

 

Tlačítko Uložit na záložce Obecné ukládá nastavení a spouští synchronizaci číselníků.