Typy dokumentů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba > Nastavení >

Typy dokumentů

Připravuje se

 

V nabídce Spisová služba, Nastavení, Typy dokumentů vidíme seznam používaných dokumentů pro přijímací řízení.

Zašedlé záznamy jsou pevně definované a nelze je upravovat (přihláška, informační dopis, pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky, odvolání uchazeče, obecná zpráva).

 

Pomocí tlačítkapřidáme do tabulky nový záznam, zadáme název typu dokumentu, směr (přijatý nebo odchozí).

Nepoužitý záznam můžeme smazat pomocí odpadkového koše, použitý záznam můžeme zneaktivnit odškrtnutím zaškrtávátka ve sloupci Aktivní u daného záznamu. Takový záznam se nám již k práci nabízet nebude.

 

Můžeme také definovat vlastní příznaky dokumentů pomocí tlačítkav sekci Příznak dokumentů.

Můžeme například označit, v jaké fázi zpracování se doklad nachází  (ke kontrole, k podpisu, k odeslání apod.)

Označení dokumentu provádíme na Detailu dokumentu v poli Příznak