Obecné

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba > Nastavení >

Obecné

Připravuje se

 

V nabídce Spisová služba, Nastavení, Obecné si nastavíme konkrétní spisovou službu, kterou budeme využívat.

Poznámka:

V současné době je dostupné propojení se spisovou službou GINIS SSD EDU od společnosti Gordic.

Po vybrání spisové služby v nastavení a jejím uložení již nelze spisovou službu měnit (protože jsou naplněny tabulky, např. číselníky), v tomto rozhraní nedoporučujeme si něco zkoušet "nanečisto".

 

 

Zde si rozvedeme podrobněji popis jednotlivých položek:

 

Vybraná spisová služba:

Zvolíme název vybrané Spisové služby, položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství.

Pokud je vybráno Žádná, další položky na formuláři jsou skryté, záložka Spis na kartě uchazeče a údaje na ní jsou pouze pro čtení.

Jakmile vybereme Ginis SSD EDU, na formuláři budou přístupné následující položky:

 

Uživatelské jméno

vyplníme přihlašovací jméno do Spisové služby

 

Heslo

vyplníme heslo pro přihlášení do Spisové služby

 

Zdroj integrace (agenda)

ID systému Bakaláři (dodá Spisová služba), položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství

 

Výchozí spisový plán

ID aktuálně používaného spisového plánu ze Spisové služby (jedná se o ID ze Spisové služby), položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství

 

Výchozí spisový znak

položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství, ostatní uživatelé ji budou mít zobrazenou pouze pro čtení

 

ID datové schránky pro odesílání (ID datové schránky odesílatele)

položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství, ostatní uživatelé ji budou mít zobrazenou pouze pro čtení

 

E-mail pro odesílání (e-mailová adresa odesílatele)

položku může editovat pouze uživatel s právy ředitelství, ostatní uživatelé ji budou mít zobrazenou pouze pro čtení

 

Endpoint GIN

 

Endpoint SSL

 

Validovat certifikáty

 

Načítat dokumenty pod uživatelem

pod zvoleným uživatelem se budou synchronizovat údaje ze Spisové služby do systému Bakaláři v rámci běhu automatické noční synchronizace

 

Tyto přístupové údaje škola získá od poskytovatele Spisové služby.