Předměty na přihlášce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Nastavení >

Předměty na přihlášce

Připravuje se.

 

V nabídce Přijímací řízení, Nastavení, záložka Předměty na přihlášce ke studiu zadáme předměty, ze kterých budeme evidovat hodnocení ze ZŠ a budeme je chtít zařadit do kritérií pro přijetí.

 

 

Nový předmět přidáme pomocí tlačítka plus v pravém horním rohu. Již zadaný předmět můžeme upravit nebo smazat .

Pokud budeme načítat údaje z přihlášky pomocí QR kódu, je vhodné zvolit Identifikaci pro QR kód, automaticky se nám vyplní i Název předmětu.

Jako předmět lze vybrat i Průměrný prospěch. Pak do kritérií pro přijetí budeme moci zařadit i průměrný prospěch uchazeče, který je uveden na přihlášce ke studiu.