Zobrazení výsledků uchazeči

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Nastavení >

Zobrazení výsledků uchazeči

Připravuje se.

 

Uchazečům můžeme zpřístupnit výsledek přijímacího řízení přímo ve Webové aplikaci školy. Uchazeč na adrese např. https://skolabradavice.bakalari.cz/core/Admissions/Results vybere obor, na který se hlásí, a kód, který mu přidělíme.

Odkaz na adresu můžeme umístit například na webové stránky školy.

 

V nabídce Přijímací řízení, Nastavení, záložka Zobrazení výsledků uchazeči nastavíme, zda chceme Zpřístupnit volný modul uchazečům a tím jim umožnit prohlížení výsledků přijímacího řízení.

Dále zvolíme, kterou položku z karty uchazeče budou uchazeči pro přihlášení používat.

Na výběr máme:

Registrační číslo  

Jednací číslo  

Evidenční číslo  

Rodné číslo  

Dále vybereme, zda se má Zobrazit termín pro odevzdání zápisového lístku a která Kritéria se mají zobrazit.

Na výběr máme:

Detailně všechna    

Pouze rozlišení z přihlášky a ze zkoušky    

Nezobrazovat    

 

 

Zobrazení výsledků

Uchazeč na adrese např. https://skolabradavice.bakalari.cz/core/Admissions/Results vybere obor a kolo, na který se hlásí, zadá svůj kód a použije tlačítko Vyhledat.

 

Dle nastavených parametrů se uchazeči zobrazí informace o výsledku jeho přijímacího řízení.

 

Může si také prohlédnou Výsledkovou listinu podle pořadí uchazečů

 

a Výsledkovou listinu podle kódu uchazeče