Vyhodnocení přijímacího řízení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Aktuální přijímací řízení >

Vyhodnocení přijímacího řízení

Připravuje se.

 

Pokud již u všech uchazečů máme vyplněny hodnoty u všech kritérií přijímací zkoušky, pak pomocí v pravém horním rohu okna můžeme zobrazit nabídku dalších akcí přijímacího řízení a vybrat možnost Vyhodnocení přijímacího řízení.

Zvolíme Obor, u kterého chceme přijímací řízení vyhodnotit. Zkontrolujeme, zda u oboru je správně vyplněna jeho kapacita.

Vybereme, zda chceme uchazeče řadit dle celkového počtu bodů sestupně nebo vzestupně.

Pokud u některých uchazečů nastane shoda dosažených bodů, můžeme pro určení pořadí zvolit některé z kritérií, které přidáme tlačítkem plus .

Zvolíme způsob vyplnění pořadí Při dosažení stejného výsledného pořadí více uchazeči.

Nyní již můžeme Provést vyhodnocení.

Vidíme výsledek vyhodnocení - kolik uchazečů splnilo podmínky přijetí a kolik nesplnilo. Přehled uchazečů si zobrazíme pomocí tlačítka .

Vybereme, jaká hodnota rozhodnutí se má u jednotlivých skupin uchazečů dle výsledku vyhodnocení vyplnit do karty uchazeče.

 

Můžeme nastavit Datum zveřejnění výsledků a zda chceme povolit zobrazit výsledky ve volném modulu a tím uchazečů umožnit prohlížení výsledků ve webové aplikaci. Parametry pro vyhledání určíme v Nastavení.

 

 

Vyhodnocení v XLSX

Pokud nám toto vyhodnocení z nějakého důvodu nevyhovuje, můžeme použít tlačítko Provést vlastní vyhodnocení v XLSX.

 

 

Nejprve provedeme Export podkladů do XLSX.

Export vytvoří XLSX soubor se seznamem všech uchazečů vybraného oboru. V prvním sloupci bude identifikace uchazeče. Druhý a třetí sloupec jsou určeny pro celkový počet bodů a výsledné pořadí uchazeče. V dalších sloupcích budou přeneseny hodnoty nadefinovaných kritérií.

Upravíme hodnoty v druhém a třetím sloupci - Bodů celkem a Výsledné pořadí.

 

Poté provedeme Import výsledků z XLSX.

Import XLSX souboru pracuje s prvními třemi sloupci. První sloupec s identifikací uchazeče se použije pro párování s kartou uchazeče. Hodnota druhého sloupce je přenesena na kartu uchazeče do Celkového počtu dosažených bodů. Hodnotu třetího sloupce použije k naplnění výsledného pořadí. Hodnoty kritérií při importu měněny nejsou.