Práva

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace > Systémové parametry >

Práva

Na záložce Systémové parametry, Práva nastavujeme uživatele, kteří budou mít právo ředitelství. Pak tito uživatelé mají větší pravomoci - například mohou odesílat jako ředitel zprávy, mají přístup do Servisu zpráv Komens. Také můžeme nastavit, zda všichni s právem ředitelství mají vidět v odeslaných zprávách i zprávy, které odeslal jiný uživatel jako ředitel.