Soubory

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace > Systémové parametry >

Soubory

Na záložce Systémové parametry, Soubory nastavujeme parametry pro možnost připojení souborů ke zprávě ze systému Komens, domácím úkolům, vkládat dokumenty,...

Nastavíme komu je povoleno ukládat soubory, kam se soubory mají ukládat (k tomuto adresáři musíme nastavit právo čtení, zápisu a změny pro uživatele, pod kterým běží web - podle Nastavení IIS) a maximální počet souborů na jednoho uživatele.