Nastavení IIS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Nastavení IIS

Spustíme správu IIS :

otevřeme Ovládací panely

vybereme Nástroje pro Správu

vybereme Správce Internetové informační služby

nebo zvolíme Start-Spustit-inetmgr

V dalším okně vlevo rozbalíme položku Weby a vybereme ten web server, na kterém chceme Webovou aplikaci pro Bakaláře provozovat. Je-li toto první aplikace, vyberte Default Web Site.

Klikneme pravým tlačítkem myši na název webového serveru a zvolíme možnost Přidat aplikaci. Případně můžeme nastavit přímo ve výchozím webovém serveru a novou aplikaci nezakládat.

Zadáme název aplikace, např bakaweb, a zadáme skutečnou cestu k adresáři, ve kterém je webová aplikace na disku uložena, standardně je to adresář \WEB\BAKAWEB.

Poznámka: Doporučujeme pro aplikaci použít lokální disk webového serveru (např. C:\BAKALARI\WEB\BAKAWEB), naopak důrazně nedoporučujeme mít aplikaci na síťovém disku (např. \\FS01\UCITELE\BAKALARI\WEB\BAKAWEB).

Vybereme Fond aplikaci. Verze .NET Framework musí být 4.5 a režim Integrovaný.

Potvrdíme nastavení.

U aplikace zkontrolujeme Ověřování.

Povolíme pouze Anonymní ověření

a nastavíme jeho identitu, z důvodu zjednodušení vybereme přidělování práv Identita fondu aplikací.

V Nastavení SSL

zkontrolujeme Klientské certifikáty, které by měly být ignorovány

Nyní by se již měl webový server spustit

Ve Fondu aplikací nastavíme u fondu, pod kterým nám běží náš web, správnou Identitu

 

 

       Data v DBF

 

Nastavíme práva Zobrazovat obsah složky a Číst k adresáři \web pro uživatele NETWORK SERVICE (případně i pro IUSR).

 

 

 

 

Ověříme, zda již je adresář s webovou aplikací přístupný, např. po zadání adresy https://localhost/bakaweb/images/add.gif by se měl zobrazit obrázek.

Nyní již zkusíme zobrazit přihlašovací stránku Webové aplikace, např. https://localhost/bakaweb/login.aspx.          

Pokud máme data systému Bakaláři v DBF souborech, musíme zaregistrovat knihovnu VFPOLEDB.DLL.

Poznámka: Knihovna VFPOLEDB.DLL se musí registrovat na lokálním disku serveru, nikoliv na připojeném (namapovaném).

 

Po přihlášení do Portálu vybereme modul Parametry webové aplikace.

 

       Do verze 15/16 včetně

 

a nastavíme na záložce Základní parametry správné údaje.

 

       Data na SQL serveru, přístup pomocí ODBC

 

V modulu Evidence, nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB] lze nastavit název SQL serveru v položce sqserver= a cestu k adresáři s Evidencí wwwbakaweb=.

Pak již lze tento údaj přenést do Webové aplikace.

a Aplikovat nastavené hodnoty.

Nyní by již měla být Webová aplikace funkční.

 

       Data v DBF

 

V Parametrech webové aplikace dále nastavíme, které části budou používány. Pokud budeme používat systém Komens včetně možnosti připojení souborů ke zprávě, musí ještě nastavit práva Zápisu k adresáři, kde se přílohy ukládají, standardně \WEB\DATA.

 

 

Dále nainstalujeme certifikát SSL a webové stránky nakonfigurujeme na zabezpečené připojení (https).