Import certifikátu - nasazení HTTPS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Import certifikátu - nasazení HTTPS

Nabízíme certifikát (Wildcard RapidSSL SHA-256) vystaven pro doménu 3. řádu *.bakalari.cz. Platnost certifikátu je 2 roky, cena na rok je 250,- Kč včetně DPH (úhrada bude součástí automatického upgrade v listopadu).

 

škola certifikát objedná v aplikaci Naše škola v Bakalářích (zde je zpoždění asi 1 - 2 dny)

škola otevře (případně zkontroluje) otevřenost portu pro https přístup - nejčastěji 443, ale může být i jiný

certifikát si škola může nainstalovat sama, případně lze instalaci objednat u firmy Bakaláři nebo u autorizovaných spolupracovníků za cenu 600,- Kč včetně DPH

škola informuje rodiče, žáky, učitele o změně adresy Webové aplikace prostřednictvím např. zprávy Komens, zprávou na stránkách školy, na úvodní stránce Webové aplikace, mailem...

instalace Webové aplikace zůstává na škole, nová URL adresa bude směrována na stávající IP adresu Webové aplikace školy

Příklady nové adresy:    

https://naseskola.bakalari.cz - standardní port 443, aplikace v kořeni webového serveru IIS (původní adresa např. https://zakovska.naseskola.cz, https://123.456.123.456.)

https://naseskola.bakalari.cz:444/bakaweb - nestandardní port 444, aplikace není v kořeni serveru IIS, ale jako aplikace bakaweb (původní adresa např. https://zakovska.naseskola.cz:444/bakaweb, https://123.456.123.456:444/bakaweb).

 

Import certifikátu Windows 2012,  2008 R2, Windows 7 a výše

Do verze 15/16 včetně - Import certifikátu Windows 2003, Windows XP

Přesměrování HTTP na HTTPS

Nastavení DNS ve vnitřní síti

 

       Poznámka - co je certifikát