Nastavení přesměrování z HTTP na HTTPS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Import certifikátu - nasazení HTTPS >

Nastavení přesměrování z HTTP na HTTPS

Následujícím postupem můžeme přesměrovat veškerý provoz z nezabezpečeného HTTP na HTTPS - tedy pokud prohlížeč uživatele přistoupí pod nezabezpečeným HTTP, bude přesměrován na zabezpečený HTTPS protokol.

 

Stáhneme instalační soubor modulu URL Rewrite pro IIS z http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite , v dolní části stránky v části Download URL Rewrite Module 2.0 vybereme x86 pro 32bitový operační systém Windows nebo x64 pro 64bitový operační systém Windows,  provedeme instalaci podle pokynů instalátoru.

Spustíme správu IIS (otevřeme Ovládací panely, vybereme Nástroje pro Správu, vybereme Správce Internetové informační služby nebo zvolíme Start-Spustit-inetmgr).

Ve Správci Internetové Informační Služby (IIS) zvolíme název serveru a ikonu URL Rewrite.

V nabídce Akce zvolíme Add Rule(s)...

Zvolíme v oblasti Inbound rules možnost Blank rule a stiskneme tlačítko OK

Pojmenujeme pravidlo např. HTTP na HTTPS.

V oblasti Match URL nastavíme:

Requested URL: Matches the Pattern

Using: Regular Exprresions

Pattern: .*

zaškrtneme volbu Ignore case

Oblast Conditions:

přidáme nové pravidlo volbou ADD... a nastavíme následovně

Conditions input: {HTTPS}

Check if input string: Matches the Pattern

Pattern: off

zaškrtneme volbu Ignore case

Oblast Action:

Action types: Redirect

Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:0}

zaškrtneme volbu Append query string

Redirect type: Found (302)

Vpravo nahoře v nabídce Akce zvolíme Použít