Přesměrování do bakaweb

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Přesměrování do bakaweb

Následujícím postupem můžeme přesměrovat veškerý provoz do vnořené webové aplikace. Nebude tedy potřeba psát celou cestu - např. https://naseskola.bakalari.cz/bakaweb ale jen https://naseskola.bakalari.cz.

 

Stáhneme instalační soubor modulu URL Rewrite pro IIS z http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite , v dolní části stránky v části Download URL Rewrite Module 2.0 vybereme x86 pro 32bitový operační systém Windows nebo x64 pro 64bitový operační systém Windows,  provedeme instalaci podle pokynů instalátoru.

Spustíme správu IIS (otevřeme Ovládací panely, vybereme Nástroje pro Správu, vybereme Správce Internetové informační služby nebo zvolíme Start-Spustit-inetmgr).

Ve Správci Internetové Informační Služby (IIS) zvolíme název serveru a ikonu URL Rewrite.

V nabídce Akce zvolíme View Rewrite Maps

V nabídce Akce zvolíme Add rewrite Map... a vybereme jméno pro pravidlo např. Bakaweb

V nabídce Akce zvolíme Add Mapping Entry... a vyplníme:

Original value: /

New value: /bakaweb

Vrátíme se do hlavní nabídky modulu URL Rewrite pomocí nabídky Akce a Back to Rules

V nabídce Akce zvolíme Add Rule(s)...

Zvolíme v oblasti Inbound rules možnost Rule with rewrite map a stiskneme tlačítko OK

Zvolíme nadefinované pravidlo Bakaweb v Select the rewrite map a potvrdíme tlačítkem OK

 

V Základním nastavení nastavíme Fond aplikace stejný, jako u vnořené webové aplikace