.NET Core

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

.NET Core

Bakaláři jsou připraveni na využití nové technologie .NET Core, jejíž instalace je součástí verze 2021.

Aplikace, které toto budou využívat, budou postupně spouštěny během roku.

 

Instalací dojde k úpravě webového serveru IIS:

1. Vytvoření nového fondu aplikace

 

2. Vytvoření aplikace core

 

Doporučujeme zkontrolovat oprávnění k této nové aplikaci. Po výběru aplikace core zvolíme vpravo nahoře Upravit oprávnění...

 

Viz také

https://www.skeleton.cz/net-core-uvod-do-platformy