.NET

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

.NET

Bakaláři jsou připraveni na využití nové technologie .NET.

Aplikace, které toto budou využívat, budou postupně spouštěny během roku.

 

 

Poznámka: Instalaci lze spustit také ručně. K webovému serveru se přihlaste jako správce a spusťte instalační soubor \web\SetupWeb.bat.

 

Instalací dojde k úpravě webového serveru IIS:

1. Vytvoření nového fondu aplikace

 

Doporučujeme u fondu nastavit Recyklaci.

 

2. Vytvoření aplikace core

 

Doporučujeme zkontrolovat oprávnění k této nové aplikaci. Po výběru aplikace core zvolíme vpravo nahoře Upravit oprávnění...