Nastavení práv k adresářům

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Nastavení práv k adresářům

Nejprve musíte zajistit všechny technické a systémové požadavky pro běh web aplikace.

Nastavení práv k adresářům Webové aplikace

\WEB

READ

\WEB\DATA

READ+WRITE + MODIFY

\WEB\BAKAWEB\BIN

READ+EXE (právo spouštět)

Právo READ v tomto textu zahrnuje nejen právo číst, ale i právo Zobrazovat obsah složky (list). Je nutné nastavit obě tato práva.

Nastavení práv k adresářům s daty Bakalářů - práva se nastavují pro uživatele, pod kterým běží webová aplikace (podle Nastavení IIS). Instalace Bakalářů toto neprovádí automaticky a je nutné práva nastavit ručně.