Nastavení práv k adresářům

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Nastavení práv k adresářům

Připravuje se.

 

Nejprve musíte zajistit všechny technické a systémové požadavky pro běh web aplikace.

Příprava běhu web aplikace se mírně liší podle toho, jestli jsou data Bakalářů uložena na SQL serveru, nebo v DBF souborech. Doporučujeme web aplikace používat spolu s MS SQL serverem, nicméně lze zatím zůstat i u uložení dat na DBF souborech (pokud tedy nemáte 64bit. server). Ukončení podpory DBF souborů pro web aplikaci bude včas oznámeno.

Nastavení práv k adresářům Webové aplikace

\WEB

READ

\WEB\DATA

READ+WRITE + ODSTRAŇOVAT

Právo READ v tomto textu zahrnuje nejen právo číst, ale i právo Zobrazovat obsah složky (list). Je nutné nastavit obě tato práva.

Nastavení práv k adresářům s daty Bakalářů - práva se nastavují pro uživatele se speciálním názvem, který vznikl při instalaci .NET frameworku (nebo lze nastavit i vlastní účet). Instalace Bakalářů toto neprovádí automaticky a je nutné práva nastavit ručně. V některých případech je nutné tyto práva nastavit také pro dva speciální účty IUSR_počítač a IWAM_počítač.

 

       Další nastavení práv při uložení dat v DBF souborech