Technické požadavky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Technické požadavky

Většina technických požadavků na hardware co se týče web aplikací je stejná, jako na celý systém Bakaláři. Navíc musí být počítač, kde bude spuštěn webový server, připojen k internetu pevnou linkou s vlastní IP adresou nebo se zajištěným přesměrováním nějakého portu ze zařízení s veřejnou IP adresou (typicky z routeru), tedy musí být zajištěn způsob, jak se uživatelé internetu jednoznačně dostanou na Váš web server. Vzhledem k předpokládanému zatížení, postačuje počítač se standardní průměrnou výbavou vhodnou na server.

Pro jednoduchost provozu a snadné aktualizace programu přímo z internetu, nedoporučujeme rozdělovat webové aplikace a vlastní aplikaci Bakaláři na dva počítače, ale spíše zaměřit energii na dostatečné zabezpečení těchto aplikací. Přesto lze s jistým úsilím zprovoznit Webovou aplikaci i s uložením dat Evidence na jiném počítači (jiný Windows server, Unix).