Příprava webového serveru IIS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Příprava webového serveru IIS

Připravuje se.

 

Předpokládá se, že nastavení Vašeho serveru provádíme přímo na tom serveru a jsme přihlášeni jako Administrator

Nejprve zadáme do prohlížeče adresu http://localhost (nebo http://127.0.0.1), abychom si ověřili, že máme správně nainstalován a spuštěn IIS. Měla by se objevit uvítací stránka Internetové informační služby nebo soubor default.aspx ze základního adresáře webu. V některých případech je bezpečnostní politika serveru a prohlížeče nastavena natolik přísně, že není možné tyto stránky zobrazit. Doporučujeme povolit tyto stránky, abychom mohli testovat web aplikace přímo na serveru.

Ve správci IIS vytvoříme novou webovou aplikaci např. vytvoříme aplikaci (adresář) s názvem např. bakaweb (dále v textu), který bude namapován do adresáře BAKALARI\WEB\BAKAWEB. Případně můžeme nastavit přímo ve výchozím webovém serveru a novou aplikaci nezakládat.

Nyní spustíme Parametry webové aplikace, abychom přenesli korektní údaje o stavu dat do www aplikace. Také zde nastavíme různé parametry ovlivňující vzhled a funkčnost aplikace. Nejdůležitější je první záložka, kde v dolní části musíme správně nastavit spojení na SQL server.

Nyní můžeme zkusit zapsat do prohlížeče adresu https://localhost/bakaweb/login.aspx. Pokud se objeví přihlašovací obrazovka se všemi korektními údaji (název školy, školní rok, správné pololetí atd.) a podaří se nám přihlásit, aplikace je správně nainstalována. Pokud se nám nepodaří dostat do tohoto bodu instalace a po zadání adresy na přihlašovací stránku systém vypíše chybové hlášení, podíváme se na některá nejčastější chybová hlášení webové aplikace aplikace.

Pro větší bezpečnost je nutno používat šifrované připojení HTTPS na vaši Webovou aplikaci. Tím zabráníme možným odposloucháváním spojení mezi vaším serverem a uživateli Vašich web aplikací.

V rámci kompletní funkčnosti systému je nutné povolit na webovém serveru síťový provoz na adresy *.bakalari.cz.

Při testování a nastavování Webové aplikace mějte na paměti, že chování instalace i běhu webové aplikace je přímo závislé na případném používání firewallu. Je nutné pro běh aplikace připravit i firewall a TCP/IP. Detailní popis této problematiky je ale již zcela nad rámec tohoto textu.