Instalace IIS W2016

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Instalace IIS W2016

Spustíme Správce serveru a Přidáme roli Webového serveru (IIS).

 

 

 

Vybereme Funkci ASP.NET 4.6, případně i .NET Framework 4.6 (pokud již není nainstalována)

 

 

a pro Webový server Službu rolí ASP.NET 4.6

 

 

 

 

Nainstalujeme .NET.

 

K webovému serveru se přihlásíme jako správce a spustíme instalační soubor \web\SetupWeb.bat, který nastaví ke složce \WEB\bakaweb\BIN právo číst a spouštět pro uživatele, pod který běží webová aplikace. Případně toto můžeme nastavit sami.