Nástroje - Servis zpráv Komens

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Nástroje >

Nástroje - Servis zpráv Komens

Uživatel s právem ředitelství může prohlížet a mazat všechny zprávy zaslané pomocí systému Komens.

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Servis zpráv Komens.

V tabulce se nám zobrazí odeslané zprávy ze systému Komens. Uvidíme kdo zprávu odeslal, datum a čas odeslání, druh zprávy a část textu. V odůvodněných případech lze kliknutím na text Smazat lze příslušnou zprávu vymazat. Takto by se měly vymazávat zprávy ve výjimečných případech. Normálně zprávy vymazávají odesílatelé nebo administrátor zde hromadně na konci školního roku.

Zobrazení seznamu odeslaných zpráv můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období odeslání zpráv či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané v  určitém období.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné v položce další definovat počáteční a konečné datum období.

Datum také nastavíme po kliknutí na symbol kalendáře vedle data od a do.

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané všemi uživateli nebo jen některou skupinou.

 

Můžeme si zobrazit všechny zprávy nebo jen některý typ, případně pouze zprávy s přílohami.

V položce další také můžeme nastavit, zda chceme odeslané zprávy řadit dle data nebo abecedně podle odesílatele.

Řazení lze také změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak.

Ve stejné nabídce můžeme pomocí tlačítka Smazat záznamy mazat odeslané zprávy.

Kliknutím na symbol kalendáře vedle data od a do vybereme od jakého a do jakého data chceme zprávy vymazat. Vybereme odesílatele, jehož zprávy chceme vymazat - žáky, učitele, rodiče, ředitelství nebo všechny. Také můžeme vybrat typ zprávy, která chceme vymazat, případně pouze zprávy s přílohami. Zprávy se dle vybraných požadavků smažou u všech uživatelů.