Nástroje - Servis zpráv Komens

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Nástroje >

Nástroje - Servis zpráv Komens

Uživatel s právem ředitelství může prohlížet a mazat všechny zprávy zaslané pomocí systému Komens.

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Servis zpráv Komens.

Zobrazí se nám všechny odeslané zprávy ze systému Komens. Uvidíme kdo zprávu odeslal, datum a čas odeslání, druh zprávy a část textu. Většinou uživatel s právy ředitelství vymazává zprávy zde hromadně na konci školního roku.

 

Zobrazení seznamu odeslaných zpráv můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období odeslání zpráv či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme v horní části okna.

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané v  určitém období.

Pokud vybereme možnost Starší, je nutné počáteční a konečné datum období.

 

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané všemi uživateli nebo jen některou skupinou.

 

Můžeme si zobrazit všechny zprávy nebo jen některý typ, případně pouze zprávy s přílohami.

 

Zprávy si můžeme seřadit dle data nebo odesílatele.

Zobrazené zprávy smažeme pomocí tlačítka koše .