Výuka - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka >

Výuka - Nastavení parametrů

Jednotlivé části Výuky zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly. Vybereme požadované části a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

 

Pokud si přejeme, aby se na úvodní straně Webové aplikace zobrazoval počet neodevzadaných úkolů, rozvrh a suplování, pak na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Úvodní stránka musíme tyto informace vybrat.

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Přehled předmětů vybereme, které informace o vyučujících se mají rodičům a žákům zobrazovat v Přehledu předmětů. Také vybereme, zda se e-mailová a webová adresa má zobrazovat jako textový nebo obrázkový odkaz.

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Třídní kniha - výuka vybereme, zda se má zobrazovat přehled výuky žákům, rodičům a učitelům.

Některé školy nechtějí rodičům a žákům zobrazovat suplování příliš dopředu. Proto na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Rozvrh a suplování  máme možnost nastavit například, že se suplování bude zobrazovat pouze na nejbližší týden nebo 14 dní. Také můžeme vybrat, že se suplování rodičům a žákům nemá zobrazovat vůbec.

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Výukové zdroje zvolíme přístupnost Výukových zdrojů.