Výuka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Výuka

Výuka ve Webové aplikaci slouží k zobrazení rozvrhu, suplování pro žáky i učitele. Dále zde mohou být zobrazeny zadané domácí úkoly. Rodiče a žáci si mohou zobrazit přehled vlastních předmětů včetně informacích o vyučujících. Třídní učitel si může prohlédnout průběžnou klasifikaci a hodnocení žáků své třídy, uživatel s právem ředitelství pak všech žáků školy. Webová aplikace umožňuje vyučující zapisovat do elektronické Třídní knihy, kde vyučující moho zapsat téma hodiny a absenci žáků.

 

 

Nastavení parametrů

 

Rozvrh

 

Třídní kniha

 

Absence

 

Přehled absence

 

Suplování

 

Domácí úkoly

 

Přehled předmětů

 

Přehled výuky

 

Výukové zdroje