Výuka - Třídní kniha

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka >

Výuka - Třídní kniha

Učitelé mohou ve Webové aplikaci zapisovat do elektronické Třídní knihy. V hlavní nabídce vybereme Výuka a Třídní kniha nebo v Rychlé navigaci v levé horní části zvolíme Zápis aktuální hodiny

Zobrazí se rozvrh na aktuální den. Na následující den se přesuneme pomocí , na předchozí pomocí . Můžeme si také den vybrat z kalendáře .

 

Pokud výuka probíhá ve více skupinách (respektive ve skupině složené z žáků více tříd), pak po volbě Skupiny odděleně lze do třídní knihy zapisovat pro každou skupinu (respektive pro každou třídu) zvlášť.

spojený zápis

oddělený zápis

 

       Zápis hodiny

 

       Zápis výuky - týdenní třídní kniha

 

       Zápis absence

 

       Zápis domácích úkolů

 

Viz také

Poznámky