Poznámky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka > Třídní kniha >

Poznámky

Denní poznámky a Týdenní poznámky jsou určeny pro zaznamenání důležitých informací (žáci vyslechli zahajovací projev ředitele školy atd.), které chceme uvádět v tištěném výstupu třídní knihy, případně též ve zvláštním výpisu.

V hlavní nabídce vybereme Výuka a Třídní kniha. Po zvolení hodiny zapisujeme na záložce Poznámky.

Navíc zde můžeme zaznamenat proběhlé Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a Hospitace ve třídě.

Nový záznam zapíšeme pomocí tlačítka v pravé části požadované oblasti.

Zapíšeme text a použijeme tlačítko Uložit.

Pokud vkládáme nové Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, můžeme navíc vložit text z předdefinované šablony.

 

U Hospitace ve třídě musíme vybrat učitele, který hospitaci provedl, případně zadat jméno externího inspektora.