Absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka >

Absence

Uživatelé s právem omlouvat absenci mohou ve Webové aplikaci zobrazovat, zadávat a omlouvat již zadanou absenci žáků. V hlavní nabídce vybereme Výuka a Absence nebo v horním části zvolíme rychlou volbu .

 

Na záložce Nevyřízená absence vidíme pouze žáky s absencí dle nastaveného filtru na typ absence. Tento filtr nastavujeme v pravé horní části ikonou .

V levé horní části zvolíme typ absence, který chceme omlouvat, a typ absence, který se má zapsat. Klikem do políčka s absencí označíme příslušné hodiny nebo klikem do čtverečku u dne označíme příslušné dny, vpravo vedle jména žáka můžeme vybrat absenci konkrétního žáka, vpravo vedle názvu třídy absenci všech žáků třídy. Vybranou absenci změníme tlačítkem Zapsat.

 

Na záložce s označením třídy vidíme absenci všech žáků třídy

Ze sloupce vlevo vybereme žáka, jehož absenci chceme řešit. Žáci jsou seřazeni podle čísla v třídním výkazu. U žáka, který má alespoň jednu nevyřešenou absenci, je toto znázorněno visačkou vpravo od jeho jména, kde je uveden i počet těchto nevyřešených absencí.

Každý řádek výpisu absencí žáka odpovídá jednomu platnému školnímu dni.

Vypsané období lze změnit výběrem z nabídky vpravo nahoře.

 

Po výběru žáka v levém panelu vybereme typ řešení v horní nabídce.

 

 

Absence lze zapisovat jednotlivě nebo hromadně, vyhovující způsob zvolíme zaškrtnutím resp. zrušením možnosti Omlouvat jednotlivě v pravé horní části.

Při hromadném zápisu se po prvním kliknutí do seznamu vyučovacích hodin stanoví začátek absence a dalším kliknutím se označí konec absence. Na tuto celou oblast se aplikuje zvolený typ řešení absence. Po zadání absence se zobrazí okno, ve kterém vybereme důvod absence, případně poznámku k absenci

 

Při výběru Omlouvat jednotlivě provedeme omluvení absence postupným klikáním na jednotlivé hodiny a zadáním důvodu absence.