Omlouvání absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Výuka >

Omlouvání absence

Uživatelé s právem omlouvat absenci mohou ve Webové aplikaci zobrazovat, zadávat a omlouvat již zadanou absenci žáků. V hlavní nabídce vybereme Výuka a Omlouvání absence.

Červeným číslem u jména žáka jsme upozorněni na počet nevyřešených absencí žáka za vybrané období.

Vybereme období, za které chceme absenci omlouvat.

 

Vybereme žáka a typ absence, který chceme zapisovat.

 

Pokud nemáme vybráno Omlouvat jednotlivě, pak klikneme začátek absence a na konec absence

Zadáme důvod absence, případně poznámku k absenci.

 

Při výběru Omlouvat jednotlivě

provedeme omluvení absence postupným klikáním na jednotlivé hodiny a zadáním důvodu absence.