Omlouvání absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Výuka >

Omlouvání absence

Třídní učitelé a uživatelé s právem ředitelství mohou ve Webové aplikaci zobrazovat a omlouvat zadanou absenci žáků. V hlavní nabídce vybereme Výuka a Omlouvání absence.

Zobrazení absence se liší podle nastavení voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Vybereme období, za které chceme absenci zobrazit.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Vybereme typ absence, který chceme zapisovat - absence zatím bez známé příčiny, omluvená, neomluvená, nezapočtená, pozdní příchod, dřívější odchod

V položce zobrazit definujeme typy absence pro zobrazení a jaký typ absence budeme přepisovat. Také si můžeme nastavit zobrazení absence ve větším řádku (pro snadnější omlouvání absence v jednotlivých hodinách)

 

Větší řádek

Po nastavení typu absence, který chceme zapisovat, a typu absence, který budeme přepisovat, můžeme kliknutím myši na příslušnou hodinu u žáka omlouvat jednotlivé hodiny. Výběrem dnů a použitím tlačítka Omluvit vybranou absenci omlouváme absenci po dnech.