Domácí úkoly s evidencí vypracování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka > Domácí úkoly >

Domácí úkoly s evidencí vypracování

Při zadávání domácích úkolů můžeme u úkolu S evidencí vypracování žákům umožnit odevzdání úkolu elektronicky - možnost S elektronickým odevzdáváním

 

Žák u takového úkolu bude mít zobrazeno tlačítko

pomocí něhož může přímo zapsat text vypracovaného úkolu, případně připojit soubor s vypracovaným úkolem

 

Učitel u jména žáka bude mít zobrazenu ikonu (ještě odevzdání úkolu nezkontroloval), (již odevzdání úkolu zkontroloval a přijal nebo odeslal připomínku).

Kliknutím na tuto ikonu můžeme úkol zkontrolovat a Přijmout nebo Odeslat připomínky

 

Pokud učitel odeslal připomínku k úkolu, žák u úkolu má zobrazenu ikonu , připomínku si může zobrazit a pokusit se úkol znovu odevzdat

 

Pokud učitel úkol přijme, úkol se označí jako odevzdaný

 

A i žák již vidí, že úkol odevzdal.