Domácí úkoly - učitel

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Výuka > Domácí úkoly >

Domácí úkoly - učitel

V hlavní nabídce vybereme Výuka a Domácí úkoly.

Domácí úkoly jsou dvojího typu. První je informativní domácí úkol, u něhož se nevytváří speciální záznam o vypracování, úkol se automaticky zobrazuje jen do doby vypracování. Druhý typ je s evidencí vypracování žáky. U tohoto typu je nutno zadat, kteří žáci úkol vypracovali, a zda se má daný úkol dále zobrazovat. U úkolu s evidencí vypracování navíc můžeme zvolit možnost s elektronickým odevzdáním.

 

Domácí úkoly zadává vyučující primárně v modulu Třídní kniha, lze ale zadat i zde pomocí tlačítka .

Vybereme úvazek, pro který chceme úkol zadat, a pak již zadáme stejně, jako v Třídní knize.

 

Kliknutím na řádek s úkolem otevřeme detail úkolu. Pokud byl zadán v Třídní knize, pak se nám také v Třídní knize otevře.

Můžeme úkol upravit. Pokud se jednalo o úkol s elektronickým odevzdáním, pak u žáka vidíme uzavřenou obálku - žák úkol odevzdal, ale my ho ještě nezkontrolovali, otevřenou obálku - úkol jsme již zkontrolovali a odsouhlasili nebo zaslali žákovi na dopracování. Kliknutím na symbol obálky můžeme úkol zkontrolovat, odsouhlasit nebo poslat připomínky. Po uplynutí data, do kterého mohou žáci úkol odevzdávat, úkol uzavřeme - zaškrtneme Považovat za ukončený.