Domácí úkoly - učitel

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka > Domácí úkoly >

Domácí úkoly - učitel

V hlavní nabídce vybereme Výuka a Domácí úkoly.

Domácí úkoly jsou dvojího typu. První je informativní domácí úkol, u něhož se nevytváří speciální záznam o vypracování, úkol se automaticky zobrazuje jen do doby vypracování. Druhý typ je s evidencí vypracování žáky. U tohoto typu je nutno zadat, kteří žáci úkol vypracovali a zda se má daný úkol dále zobrazovat. U úkolu s evidencí vypracování navíc můžeme zvolit možnost s elektronickým odevzdáním.

 

Můžeme si zobrazit pouze úkoly, které mají být odevzdány dnes, zítra, v nejbližším týdnu atd. Aktivní úkoly jsou úkoly s evidencí, které nebyly ukončeny, a informativní úkoly, u kterých nevypršelo datum odevzdání. Můžeme si také zobrazit všechny zadané úkoly (bez ohledu na ukončení či datum odevzdání) nebo jen úkoly zadané do aktuálního data. Úkoly s evidencí vypracování, které už měly být odevzdány, ale ještě nejsou ukončeny, jsou zobrazeny červeně.

 

Zobrazení domácích úkolů si můžeme seskupovat dle požadovaného sloupce, např. dle třídy nebo předmětu.

 

Úkoly si  můžeme kliknutím na název sloupce dle hodnot v tomto sloupci seřadit.

 

 

Domácí úkoly zadává vyučující primárně v modulu Třídní kniha, lze ale zadat i zde pomocí tlačítka .

Vybereme úvazek, pro který chceme úkol zadat, a pak již zadáme stejně, jako v Třídní kniha.

 

V tlačítku Domácí úkoly třídy vidíme počet všech aktuálně zadaných domácích úkolů žáků. Po kliku na tlačítko Domácí úkoly třídy se zobrazí jejich seznam - kdy byl úkol zadán, kdy se má odevzdat, z jakého předmětu a kolik žáků má úkol zadán

 

Kliknutím na řádek s úkolem otevřeme detail úkolu. Pokud byl zadán v Třídní knize, pak se nám také v Třídní knize otevře.

Můžeme úkol upravit. Pokud se jednalo o úkol s elektronickým odevzdáním, pak u žáka vidíme uzavřenou obálku - žák úkol odevzdal, ale my ho ještě nezkontrolovali, otevřenou obálku - úkol jsme již zkontrolovali a odsouhlasili nebo zaslali žákovi na dopracování. Kliknutím na symbol obálky můžeme úkol zkontrolovat, odsouhlasit nebo poslat připomínky. Po uplynutí data, do kterého mohou žáci úkol odevzdávat, úkol uzavřeme - zaškrtneme Považovat za ukončený.

 

Viz také

Domácí úkoly s evidencí vypracování