Domácí úkoly žák/rodič

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka > Domácí úkoly >

Domácí úkoly žák/rodič

V hlavní nabídce vybereme Výuka a Domácí úkoly.

Domácí úkoly jsou dvojího typu. První je informativní domácí úkol a úkol se automaticky zobrazuje jen do doby vypracování. Druhý typ je s evidencí vypracování žáky. U tohoto typu učitel musí zadat, kteří žáci úkol vypracovali a zda se má daný úkol dále zobrazovat. U úkolu s evidencí vypracování navíc může mít možnost elektronického odevzdání.

 

Můžeme si zobrazit pouze úkoly, které máme odevzdat dnes, zítra, v nejbližším týdnu atd. Aktivní úkoly jsou úkoly s evidencí, které nebyly ukončeny, a informativní úkoly, u kterých nevypršelo datum odevzdání. Můžeme si také zobrazit všechny zadané úkoly (bez ohledu na ukončení či datum odevzdání) nebo jen úkoly zadané do aktuálního data.

Úkoly s evidencí vypracování, které už měly být odevzdány, ale ještě nejsou ukončeny, jsou zobrazeny červeně. Pokud do odevzdání úkolu je méně než 2 dny, je zobrazen oranžově, pokud méně než 7 dní modře, jinak černě. Neaktivní úkoly jsou šedivé.

 

Úkoly si  můžeme kliknutím na název sloupce dle hodnot v tomto sloupci seřadit.

 

Žák/rodič může označit úkol za hotový. V přehledu pak můžeme zobrazovat jen ty úkoly, které je potřeba ještě vypracovat.

 

 

Pokud se jedná o úkol s možností elektronického odevzdání, pak u něj je symbol , pomocí něhož může přímo zapsat text vypracovaného úkolu, případně připojit soubor s vypracovaným úkolem

 

Po odeslání úkolu se symbol změní na a úkol si můžeme označit jako hotový.

Učitel úkol zkontroluje a pokud k němu má nějaké připomínky, automaticky se zruší zaškrtnutí Mám hotovo a objeví se u něho symbol zavřené obálky . Úkol můžeme opravit a znovu odevzdat.

Pokud učitel označí úkol za hotový, úkol se již nebude zobrazovat mezi aktivními a text bude mít šedivou barvu.

 

Viz také

Domácí úkoly s evidencí vypracování