Výuka - Domácí úkoly

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Výuka >

Výuka - Domácí úkoly

V parametrech můžeme nastavit zobrazování počtu neodevzdaných domácích úkolů na Úvodní stránce. V parametrech na záložce Úkoly nastavíme počet dní, kdy je úkol zobrazován jako aktuální, a počet úkolů zobrazených na úvodní straně jako aktualita.

V hlavní nabídce vybereme Výuka a Domácí úkoly. Domácí úkoly zadává vyučující v modulu Třídní kniha. Domácí úkoly jsou dvojího typu. První je informativní domácí úkol, u něhož se nevytváří speciální záznam o vypracování, úkol se automaticky zobrazuje jen do doby vypracování. Druhý typ je s evidencí vypracování žáky. U tohoto typu je nutno zadat, kteří žáci úkol vypracovali, a zda se má daný úkol dále zobrazovat. Pokud žák úkol vypracoval, má úkol barvu šedivou, pokud je úkol ukončený, zobrazí se jen při výběru všech úkolů. Úkoly mají různou barvu. Úkol neodevzdaný v zadaném termínu má barvu červenou, dva a méně dnů do odevzdání má oranžovou barvu, méně než týden do odevzdání modrou, jinak černou.

Zobrazení seznamu domácích úkolů můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období pro odevzdání domácího úkolu či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Můžeme si zobrazit pouze úkoly, které máme odevzdat dnes, zítra, v nejbližším týdnu atd. Aktivní úkoly jsou úkoly s evidencí, které nebyly ukončeny, a informativní úkoly, u kterých nevypršelo datum odevzdání. Můžeme si také zobrazit všechny zadané úkoly, bez ohledu na ukončení či datum odevzdání, nebo jen úkoly zadané do aktuálního data.

Úkoly si můžeme seřadit podle data odevzdání či zadání, u rodičů a žáků podle předmětů, u učitelů podle předmětu.

Rodiče a žáci

Učitelé

 

       Rodiče a žáci

 

       Učitelé