Ankety - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Ankety >

Ankety - Nastavení parametrů

Pokud chceme vytvářet ankety ve Webové aplikaci, musíme nejdříve v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace vybrat oddíl této aplikace a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

Pokud si přejeme, aby se na úvodní straně Webové aplikace zobrazoval počet aktuálně nevyplněných anket, na záložce Parametry jednotlivých částí, Úvodní stránka musíme tuto informaci vybrat.

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Ankety můžeme vybrat, které skupiny učitelů budou moci ankety vytvářet.

Na záložce Další můžeme pozměnit texty, které se mají zobrazovat ve webové stránce s anketami.

Toto nastavení mohou například využít školy, které celé ankety využívají pouze pro přihlašování na volitelné  předměty. Pak lze uživatelům  místo textu Ankety v hlavním menu zobrazit třeba Přihlášení na předměty.