Ankety

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Ankety

Ankety je modul Webové aplikace, který umožňuje učitelům sestavovat obecné ankety s jejich statistickým zpracováním. Navíc modul umožňuje používat několik speciálních typů anket, které lze využít speciálně ve školním prostředí - např. přihlašování studentů na volitelné předměty, výběr termínů zkoušek atd. Výběr volitelných předmětů lze přímo převést do skupin v modulu Společné prostředí, výběr maturitního předmětu lze převést do maturitních předmětů žáka.

 

 

Nastavení parametrů

 

Vyplňování anket

 

Správa anket

 

 

Vytvoření nové ankety

 

 

 

Obecný popis ankety

 

 

 

Typ ankety

 

 

 

Výběr respondentů

 

 

 

Definice otázek

 

 

 

Zveřejnění ankety

 

 

 

Export ankety

 

Příklady

 

 

Konzultace

 

 

Výběr volitelných předmětů - priorita

 

 

Volitelné předměty - možno převést do skupin

 

 

Přihláška na kurz - omezený počet přihlášených

 

 

Volby rady rodičovského sdružení - maximální počet

 

 

Autoevaluace školy - dotazník pro žáky

 

 

 

Můžete si také prohlédnout video nápovědu.