Ankety - Vytvoření nové ankety. Úprava ankety.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Ankety > Správa anket >

Ankety - Vytvoření nové ankety. Úprava ankety.

Proces tvorby ankety se skládá z následujících úkonů:

Obecný popis ankety - nejprve zadáme výstižný název ankety, její stručný popis, úvodní a závěrečné texty, termín, ve kterém lze anketu vyplňovat atd.

Typ ankety - důležitý parametr, který ovlivňuje způsob, jak se má anketa vyplňovat a vyhodnocovat. Zvláštním typem ankety je Tajné hlasování (anonymní ankety), která je popsána v Anonymní anketa - tajné hlasování.

Výběr respondentů - určíme, komu je anketa určena. Zda všem žákům, jen některým třídám, zda je pro rodiče nebo pro učitele apod.

Definice otázek - dále zadáme všechny plánované otázky této ankety. Každá otázka kromě svého textu nese i informaci, jakým způsobem se má na otázku odpovědět, zda je typu ano/ne, zda má být odpovědí nějaké číslo, text atd. Po definici všech otázek je třeba připravit tyto otázky pro všechny respondenty. Jestli jsme tak neučinili, objeví se vedle příslušného tlačítka červený vykřičník.

Zveřejnění ankety - teprve přepnutím ankety na stav aktivní se respondentům v jejich webové aplikaci objeví nevyplněná anketa, kterou mohou vyplnit.

 

       Obecný popis ankety

 

       Typy anket

 

       Výběr respondentů - cílová skupina

 

       Definice otázek

 

       Zveřejnění ankety

 

Již vyplněné odpovědi respondentů můžeme zrušit na záložce Úvod v části Otázky a odpovědi použitím tlačítka . Respondentům se pak tato anketa opět zobrazí jako nevyplněná a mohou ji vyplnit.  

 

 

Pomocí tlačítka Vybrat u možnosti Pozorovatelé nebo přesunem na záložku Pozorovatelé můžeme vybrat učitele, kteří budou moci anketu sledovat, prohlížet si a exportovat přehledy, eventuálně si celou anketu vyexportovat.

 

Anketu lze pomocí tlačítka Export vyexportovat a poté ji importovat u jiného uživatele. V závislosti na použitém prohlížeči internetu zvolíme umístění vyexportované ankety.

 

Provedené změny v anketě uložíme pomocí tlačítka Uložit .

 

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíme do správy vytvořených anket.