Ankety - Správa anket

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Ankety >

Ankety - Správa anket

V hlavní nabídce zvolíme Ankety a Správa anket.

 

 

Ve Správě anket jsou zobrazeny již dříve vytvořené ankety seřazené podle data, do kterého je možno anketu vyplňovat. Řazení lze změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak. U každé ankety je zobrazen název ankety, stručný Popis ankety, Platnost od a do (respondenti mohou vyplnit aktivní anketu pouze v době platnosti), počet Otázek, počet Respondentů (žáků rodičů, učitelů, kterým je anketa adresována), Kdo je respondentem, zda učitelé, žáci, rodiče žáků, zatím nikdo. Dále vidíme Stav ankety, zda je anketa aktivní nebo neaktivní . Pouze aktivní anketa se respondentům zobrazí.

Zvláštním typem ankety je Tajné hlasování (anonymní ankety), která je popsána v Anonymní anketa - tajné hlasování.

Najetím myši na konkrétní anketu můžeme anketu upravovat , sledovat průběh ankety, prohlédnout si přehled výsledků nebo odstranit . Pokud anketu odstraníme, anketa je zrušena včetně všech otázek i případných odpovědí. Anketu můžeme kopírovat , exportovat  a poté ji importovat u jiného uživatele.

 

 

       Sledování ankety

 

       Přehled

 

Pomocí tlačítka Nová ve spodní části okna vytváříme nové ankety.

Můžeme také naimportovat anketu , kterou vytvořil jiný učitel a pomocí exportu nám ji poskytl.

V nově otevřeném okně pomocí tlačítka Najít soubor nalezneme soubor s vyexportovanou anketou a pomocí tlačítka Import ji vložíme do našeho přehledu anket. Poté ji můžeme upravit dle našich požadavků.