Ankety - Vyplňování anket

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Ankety >

Ankety - Vyplňování anket

Pokud v Parametrech webové aplikace je nastaveno zobrazování informací o probíhajících anketách, které nejsou vyplněny (nebo jsou vyplněny pouze částečně), uvidíme tuto informaci po přihlášení do Webové aplikace na úvodní straně.

Pokud chceme anketu vyplnit, můžeme kliknout na tento odkaz nevyplněné ankety nebo v hlavní nabídce zvolíme Ankety a Vyplňování anket.

V tabulce vidíme všechny aktivní ankety, které je možno vyplňovat.

Vidíme název ankety, popis, počet otázek a počet odpovězených otázek. Kliknutím na text vstup lze ankety vyplnit. Nejprve se zobrazí text na úvod. Pomocí tlačítka Zpět se vrátíme do přehledu anket pro vyplnění. Po přečtení klikneme na tlačítko Dále. Zobrazí se otázky včetně možných způsobů odpovědi.

To, jestli se anketa považuje za vyplněnou, záleží na typu ankety. U Základní ankety musíme zodpovědět všechny povinné otázky. U typu Zápis / přihlášky záleží na tom, zda jsme vybrali přesný nebo maximální počet odpovědí. U přesného počtu odpovědí musíme přesný počet odpovědí vybrat, jinak je anketa považována za nevyplněnou. U maximálního můžeme odpovědí vybrat i méně. Samozřejmě také nelze vybrat více odpovědí, než je povoleno. V takovém případě se po kliknutí na tlačítko Dále zobrazí varování.

 

Podle typu otázky máme na výběr různé možnosti vyplnění:

U typu otázky Číslo musíme vyplnit číslo z požadovaného intervalu.

U typu otázky Přihlašuji se se vytvoří zaškrtávací políčko a u něj text přihlašuji se. Do termínu ukončení ankety  lze  svoji volbu změnit. Text u zaškrtávacího políčka mohl být i změněn.

U typu otázky Přihlášení (termín) se také vytvoří zaškrtávací políčko a u něj text přihlašuji se, nájezdem myši na tento text se nám zobrazí počet již přihlášených. V definici této otázky je zadán maximálně možný počet přihlášení a eventuálně počet možných náhradníků. Pokud je už vyčerpán počet přihlášení, jsme o tom informováni:

Pokud je vyčerpán i počet náhradníků, nelze se již přihlásit.

Pokud toto přihlášení je závazné, po uložení již nelze přihlášení změnit.

Podobně u typu otázky Volba/hlasování při závazném hlasování již nelze výběr změnit.

U typu otázky Přihlášení - priorita  vybíráme ze seznamu čísla od jedné až do počtu odpovědí zadaných u Typu ankety Zápis / přihlášky, podle naší priority odpovědi. Je nutné každou prioritu zadat pouze jednou, a to postupně od jedničky. Nelze také nastavit dvěma otázkám stejnou prioritu.