Inventury pomocí čtečky čárových kódů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

Inventury pomocí čtečky čárových kódů

viz také

V modulech Inventarizace a Knihovna můžeme provádět inventuru pomocí čtečky čárových kódů ve spolupráci s firmou ICS Identifikační systémy a.s. .

Konfigurace vybavení HW i SW od firmy ICS je variantní, včetně možnosti zápůjčky HW.

Možné varianty jsou např.:

a)Varianta s vybavením HW+SW v hodnotě cca 37 tisíc Kč (plus DPH):
umožňuje nahrání očekávaného stavu ze systému BAKALÁŘI, zaznamenání nasnímaných předmětů s možností okamžitého porovnávání s očekávaným stavem a následné předání pořízených dat do SW BAKALÁŘI. V této konfiguraci lze provádět inventarizaci majetku i knihovních titulů. Lze také tisknout etikety pro označení předmětů, lokalit i titulů.

b)Vybavení HW+SW v hodnotě cca 29 tisíc Kč (plus DPH):
od varianty ad a) se liší tím, že předem se do čteček čárových kódu nenahrává očekávaný stav, řeší se jen inventarizace majetku.

c)Vybavení SW v hodnotě cca 14 tisíc Kč (plus DPH):
od varianty ad a) se liší tím, že HW se nekupuje, ale čtečky jsou pravidelně zapůjčovány (např. zápůjčka 1 terminálu na 5 dnů cca 1 tisíc Kč (plus DPH)) a tisk etiket je nutné provádět zakázkově.

Podrobnější informace pro volbu vhodného řešení dle konkrétních požadavků školy naleznete na:

https://ics.cz

 

Pro správnou funkci doplníme do souboru BAKALARI.INI sekci [ICS].

[ICS]
File=C:\BAKALARI\VYVOJ70\VYSTUP\
Aplikace=*MAJETEK*KNIHY*
BAT-etikety=C:\BAKALARI\iscetk.bat
 

V řádku File je uveden název adresáře, kam budou směrovány soubory generované pro sw ICS.

V řádku Aplikace jsou uvedeny názvy aplikací modulu Bakalář (názvy podadresářů EVID\S1)  oddělené hvězdičkou.

V řádku BAT-etikety může být zapsán název souboru, který má být proveden po generování souboru pro tisk etiket.

Viz také:

Inventura knihovny s využitím čárového kódu ICS

Inventura majetku s využitím čárového kódu ICS