Průkazy ISIC/ITIC

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

Průkazy ISIC/ITIC

Studentské průkazy ISIC jsou multifunkční čipové karty používané nejen jako školní průkazy s mezinárodní platností, ale i s využitím pro elektronické systémy školy (vstupní, docházkové či stravovací systémy, zpřístupnění kopírek nebo tiskáren).

 

ISIC průkazy nabízejí studentům další výhody i mimo školu, a to na více než 1 900 místech v ČR a 42 000 místech na světě (slevy na vstupném do hradů a zámků, jízdném, ubytování, v lyžařských areálech a mnohé další).

Objednáním prostřednictvím školy získají studenti čipové

průkazy ISIC s podstatným cenovým zvýhodněním.

Analogické výhody mají i učitelé školy - držitelé mezinárodních průkazů ITIC.

 

Instalace

Podporu průkazů nainstalujeme v modulu Evidence nebo Společné prostředí z nabídky Nástroj, příkaz FoxPro příkazem

do app32/isicapp.app with "INSTALL"

případně odinstalujeme příkazem

do app32/isicapp.app with "UNINSTALL"

Při instalaci jsou do tabulky žáků a zaměstnanců doplněny  níže uvedené položky, je rozšířena nabídka Data  a do souboru BAKALARI.INI je doplněna sekce [ISIC].

Specifikace evidence ISIC karet prostřednictvím evidenčního programu Bakaláři

Evidence ISIC karet umožňuje zadávat v kartě žáka nebo v kartě zaměstnance položky potřebné pro objednávání ISIC/ITIC karet a odesílat objednávku průkazů (případně též s fotografiemi, jsou-li součástí modulu Evidence systému Bakaláři).

Popis položek

ISIC_TYP - typ karty (požadavek)

ISIC_PLAT - období platnosti (platnost od)

ISIC_KARTA - číslo karty

ISIC_CIP - číslo čipu

ISIC_OBJDT - datum objednávky (vytvoření CSV souboru s podklady pro objednávku)

 

Hromadná objednávka průkazů

Zadáváme-li požadavek pro více žáků (učitelů), je možno nejprve nastavit filtr na žáky (učitele), pro něž má být požadavek zadán (např. žáci jedné třídy, žáci více tříd). V modulu Evidence zvolíme nabídku Data, ISIC průkazy, hromadná objednávka. Vybereme žáky (učitele), vyplníme údaje objednávky - typ průkazu, platnost od

Můžeme rovnou přejít do realizace objednávky průkazů

Realizace objednávky přes portál NCDB

V modulu Evidence zvolíme nabídku Data, ISIC průkazy, realizace objednávky přes portál NCDB (případně automaticky z hromadné objednávky - viz výše). Zadáme přihlašovací údaje do portálu NCDB, zobrazí se seznam požadavků a údaje jsou na portál odeslány.

Import dat z portálu NCDB

Po obdržení informace, že jsou průkazy vyhotoveny, provedeme v nabídce Data, ISIC průkazy, import dat z portálu načtení čísla průkazu a čísla čipu