Nastavení filtru

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Nastavení filtru

viz také

Definujeme podmínku, dle které budou do aktuální tabulky vybrány záznamy.

V každém řádku dialogu definujeme:

položku aktuální tabulky (dle které chceme filtrovat záznamy)

operátor rovno, menší, větší, obsahuje řetěz atd.

hodnotu

dialog logický filtr - jednoduchý tvůrce

 

Z těchto tří údajů je vytvořena jednoduchá podmínka ve tvaru položka-operátor-hodnota, tedy například:

TRIDA = 1.A

BYDLISTE = Pardubice

Operátory

= rovnost
Hodnota položky a hodnota (dle filtru) jsou si rovny ve smyslu: přesná shoda nebo shoda a hodnota položky delší než hodnota vpravo.

Příklady:

BYDLISTE=P platí pro žáky s bydlištěm Pardubice, Plzeň, Praha...  

BYDLISTE=Pardubice platí pro žáky s bydlištěm Pardubice

 

== exaktní rovnost
Hodnota položky a hodnota (dle filtru) jsou shodné i co se týká délky.

Příklady:

OKRES_NAR==P neplatí zřejmě pro žádného žáka

OKRES_NAR==Pardubice platí pro žáky s okresem narození Pardubice

 

$ obsahuje řetěz

Hodnota filtru je obsažena “někde uvnitř” hodnoty položky.

Příklady:

BYDLISTE $ Pard platí pro žáky s bydlištěm Pardubice, .... , ale také Chrudim, Pardubická 175

 

Nastavený filtr je platný pro aktuální tabulku, dokud není nastaven jiný nebo zrušen tlačítkem .

 

Příklady:

TRIDA = 1 AND POHLAVI = M   v aktuální tabulce budou chlapci z prvních ročníků

TRIDA = 1 OR TRIDA = 5   v aktuální tabulce budou žáci z prvních a pátých ročníků

TRIDA = 1 AND TRIDA = 5   takto nastavenému filtru nevyhovuje žádný žák, nemůže mít první znak v položce TRIDA 1 a současně 5.

 
V některých sestavách (reporty, hromadná korespondence, etikety) lze definovat vlastní řazení a filtr pro každou sestavu. Odpadá pak nutnost nastavovat řazení a filtr před každou realizací výstupu sestavy.

Nastavení filtru je v některých částech modulu Evidence ignorováno (tisk vysvědčení, zápis známek).

Viz také:

definice řazení

vlastní filtr