Tvůrce výrazů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Tvůrce výrazů

V dialogu tvorby výrazů definujeme obecný výraz, který zachovává syntaxi jazyka FoxPro.

Ve výrazu lze využívat všechny funkce systému FoxPro i Bakaláři.

Po stisku pravého tlačítka myši v pravém seznamu s funkcemi vyvoláme nápovědu pro tuto funkci.

Pro méně zkušené uživatele je vhodnější používat jednoduchý tvůrce výrazů - nastavení filtru, definice řazení.