Sestavy v modulu EVIDENCE

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Sestavy v modulu EVIDENCE

viz také

V nabídce Sestavy můžeme realizovat nejrůznější výstupy na obrazovku, tiskárnu. Většinu výstupů lze směrovat rovněž do textového souboru, dotazy pak navíc do databázového souboru či grafu.

Sestavy v režimu žáci

Sloupcové seznamy

seznamy tříd. Nejčastější forma seznamů na školách. Lze psát seznam jedné či více tříd. K seznamu lze připojit pedagogický dozor, a to jak  z učitelů, tak i z externích osob.

seznamy aktuálního souboru. Vypíše se seznam pro všechny žáky aktuálního, t.j. vytříděného resp. seřazeného souboru. Např. seznam žáků s bydlištěm mimo místo školy - BYDLISTE<>[Chrudim].

seznamy vybraných žáků. Ručně vybíráme jednoho žáka za druhým. Použití všude tam, kde nelze specifikovat množinu žáků na seznam logickou podmínkou.

Výhoda sloupcových seznamů je jejich rychlé a snadné vytváření.

Sestavy-reports

Velmi obecné výstupní sestavy vhodné pro tisk sloupcových seznamů, osobních karet, třídních výkazů atd. Na jednorázové použití je vhodnější použít jiné sestavy, je-li to možné.

Hromadná korespondence

Výstupy, které využívají spolupráci s externími textovými editory. Vhodné pro zpracování dopisů a jim podobných výstupů, kde figuruje méně proměnných (vložených) údajů a hodně záleží na formátování textu.

Etikety

Vhodné pro tisk na samolepící štítky.

Dotazy-SQL

Velmi obecné výstupy, lze je směrovat rovněž do grafu či tabulky. Vhodné pro zpracování statistik, získávání globálních informací ze souboru žáků. Speciálně pro zpracování statistik z pololetní klasifikace se nabízí modul Grafické zpracování klasifikace.

Vysvědčení

V těchto sestavách lze umísťovat údaje naprosto přesně do tištěných kolonek. Kromě tisku vysvědčení můžeme použít na výpisy klasifikace za pololetí, na vyplňování jakýchkoli předtištěných formulářů.

Přehledy prospěchu

Nejrůznější sestavy, ve kterých se vyskytují klasifikační údaje (pololetní statistiky a přehledy, přehledy na rodičovské sdružení...)

Kontrolní výpisy (a statistiky)

Další sestavy

Tisky zasedacích pořádků, přihlášky na VŠ, SŠ, žádanka o slevu na ČD.

Výstupy pro MŠMT, ČSSZ, VZP, údaje z matrik

Generování dat ze školních matrik pro jiné organizace.

Odeslání e-mailu

Můžeme využívat k hromadnému zasílání zpráv elektronickou poštou.

Sestavy v režimu zaměstnanci

V režimu zaměstnanců jsou z nabídky vyřazeny: Vysvědčení, Přehledy prospěchu, Kontrolní výpisy (a statistiky), Další sestavy a Výstupy pro ... .

Viz také:

sloupcové seznamy

sestavy (reports)

hromadná korespondence
etikety

dotazy - SQL

vyplnění předtištěného formuláře
vysvědčení - tvorba

grafické zpracování klasifikace